DMG: van Papieren Cijfers naar Concrete Daden

 

Het accountantsrapport is de opmaat naar de advisering. Het moet aan strenge regels voldoen, maar die laten ook ruimte voor creativiteit. Iets kan niet als je het zus doet, maar wél als je het zo doet…

Ina Burema legt haar rapporten graag een weekje weg — om ze daarna met een andere bril te bekijken. Presenteer een jaarrekening een beetje anders en hij ziet er veel beter uit. Dan kijkt ook de bank er met andere ogen naar.

 
dmg_logo_sidebar.png

Ina Burema
ina@dmgadvies.nl
M 06 - 52 00 50 52
 

DMG
Postbus 208
9640 AE Veendam
www.dmgadvies.nl

Samen Kom je Verder

 

“De interne bedrijfsadministrateur doet het voorbereidende werk. We spreken duidelijk af waar zijn werk stopt en dat van mij begint. Dat verschilt van geval tot geval. Desgewenst coach ik de administrateur en draag ik mijn kennis over.”

“Ook bij het accountantswerk moeten ondernemer en accountant elkaar periodiek even in de ogen kijken. Ik ga het liefst naar het bedrijf toe. 
Daar is de ondernemer op zijn best, maar zelf zie ik ook dingen die me anders misschien zouden ontgaan.”

 
 

Gevraagd en Ongevraagd Advies

 

“Uiteindelijk stel ik de jaarrekening op. Maar een andere accountant kan dat ook doen. Ik vertaal de cijfers naar daden op de werkvloer en geef in de loop van het jaar gevraagd en ongevraagd allerlei adviezen. Daar ligt mijn kracht.”

“Een mooi voorbeeld is die ondernemer die mij vroeg of ik eens naar zijn cijfers wilde kijken.
Hij wilde graag een second opinion. Dat leverde 4 a4-tjes commentaar op — en een structurele besparing van € 20.000 aan belastingen.”